Arany Tarsoly foglalkoztató füzet gyermekeinknek

20 oldalas foglalkoztató füzetünk negyedévente arra vállalkozott, hogy játékos formában 8-14 év közötti gyermekeinknek nyitogassa a szemét, tisztázzon alapfogalmakat, elmélyítse a génjeiben magával hozott magyarságát. Büszkeségre, hazaszeretetre és becsületre neveljen. A magazinnál végbement változások miatt a foglalkoztató füzet kiadása jelenleg szünetel, de egyes  régebbi számok korlátozott példányszámban még elérhetőek.

 Utolsó megjelent szám:


 
A 2011 téli szám tartalma:
 • A szilaj pásztorkodás
 • A hunok
 • Fehérvár, ahol minden nemzet egybeforr
 • A papír
 • A konda
 • A hallás
 • Őshonos fáink (folyt.)
 • Érdekességek a színekről
 • A bíbortetű
 • A dunavecse-fehéregyházi tarsolylemez
 • A napóra
 • Természetes faeszközök
 • Őshonos kutyafajtáink (folyt.)
 • Csodás magyar anyanyelvünk
 • Fejtörők
 • Rovásírás rejtvény

A foglalkoztató füzet megmaradt számai korlátozott mennyiségben megrendelhetőek a (70) 630-5510-es telefonszámon. 
Még kapható
az Arany Tarsoly
4-7 éves gyermekeknek

 szóló ábécés könyve
Első magyar ábécés könyvem latin betűkkel és rovássalA szép magyar beszéd tanítására, a szókincs fejlesztésére már kicsi a korban is nagy figyelmet kell fordítani. Az írás tanulása későbbi feladat, de játékos formában a kicsik már maguk is ismerkednek a betűkkel. Ebben a folyamatban kívánunk segítségükre lenni kis kötetünkkel. Igazából ez egy rajzkönyv, melyet a szülői segítség csak még hasznosabbá tehet, de a kezdőbetűket magukban rejtő képek tudat alatt önképzésre is serkentik a kicsiket. A latin abécé képi megjelené- se mellett párhuzamosan a rovásjele- ket is megtanulják. Friedrich Klára sok éves rovástanítása igazolta, hogy a rovásírás fejleszti az intelligenciát, a képzelőerőt, és a gyermek ismereteit, személyiségét egyaránt gazdagítja.

A kötet ára csak 500 forint!

Kapható az itt felsorolt könyvesbol- tokban, vagy megrendelhető a
(70) 630-5510-es telefonszámon.

Az Arany Tarsoly aktuális számának tartalmából

XII. évfolyam 7-8. szám (július-augusztus)

"A magyarságban nem tudom, hogy honnan van ez az erő, a magyarság eltaposhatatlan. Ez több évszázados tapasztalat. A magyar nem birkanép, hanem hihetetlenül türelmes és rugalmas. Megtanult alkalmazkodni az idegen érdekek kijátszásához." (Makovecz Imre)

 • Aktuális címlapAz Eurázsiai Összefogásért Alapítvány SELYEMÚT LÓHÁTON Történelmi Lovas Expedíciója indult útjára 2016. július 4-én. A három éves expedíció első szakasza a magyarországi ószajlai Atilla kurgántól, Azerbajdzsán fővárosáig, Bakuig tart. Szervezője Dr. Bencze István.
 • Negyedik alkalommal rendezték meg az Ősök sarjai ünnepét a gömörpéterfalai Baranta-völgyben. Csaba Zoltán járt ott.
 • Ujvári László, A sport, a magyar néplélek börtönkulcsa című írásának összegző gondolata: Talán, ha megérezzük a siker ízét, hajlandóak leszünk hosszabb távon is az életünk részévé tenni az ehhez nélkülözhetetlen összefogást.
 • Az legendás dalnok krónikája… – folytatódik Dévai Nagy Kamillával készült beszélgetés-sorozatunk.
 • Bólyai János és a relativitáselmélet – Minden relatív! – mondotta Bólyai. Bolyai János életének mindannyiunk számára tanulságos vetületét mutatjuk be.
 • A papasajt mályva, gyermekkorunk csemegéje
 • A néptánc története – Kész a táncra, ha halálra beteg is - 2. rész
 • Bakos Ferenc, A mátészalkai parasztorvos - 4. rész
 • Rábaköz kincseit is bemutatjuk, a népi kézművesség és a néptánc egyik kiemelkedő tájegységét. Szót ejtünk a fokgazdálkodásról is.
 • A höveji pókozás mestere – Szigethy Istvánné Anda Erzsébet. Rábaköz kincseinek egyike, a különleges és teljesen egyedi csipkevarrás, csipkehímzés, a höveji csipke. E fehérhímzés egyik utolsó autentikus képviselőjét mutatjuk be.
 • A hegykői Csipkeház egy igazi ízig-vérig tájház, ahol szorgos és hozzáértő kezek olyan magas szinten állították helyre a valamikori helyi bíró házát, hogy benne járva rögtön kedvünk támad nekünk is egy ilyenben élni. Az egyedi és még ma is működő takaréktűzhely, az aprólékos gonddal eredeti tárgyakkal berendezett szobák, helyiségek mellett itt kapott helyet Szigethy Istvánné állandó höveji csipkekiállítása is.    
 • Kapcsolat a rovás és a rúnák között
 • A 907. évi háború, a korai magyar hadművészet iskolapéldája
 • Ez a mi földünk, meg tudjuk védeni! Az 1456-os nándorfehérvári diadal – Ujvári László írása.
 • Cum Deo pro patria et libertate! – Az ellentmondást nem tűrő magyar szabadságvágy. „Istennel a hazáért és a szabadságért!” – szól a magyar szabadság, a függetlenség szállóigéje. 1704. július 8-án választották fejedelemmé az újkori magyar történelem egyik legnagyobb alakját. A századok során személye a magyar szabadság fogalmával forrt egybe. II. Rákóczi Ferenc fejedelem és szabadságharcának jelentősége előtt hajtunk fejet Ujvári László segítségével.
 • Horthy és Klebelsberg konferencia - 4. rész – Dr. Szakály Sándor történész professzor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatójának előadása.
 • Focilegendák – Tulipán Mihály (1955-1986)
 • Őshonos magyar kutyafajták – A pannonkopó
 • A természet genetikai törvényei – A genetika a görög ’nemzeni, életet adni’ jelentésű szóból ered. A genetika, azaz az örökléstan a gének, az öröklődés és az élőlények variációjának tudománya. a szót először az angol tudós, William Bateson használta Adam Sedgewicknek 1905. április 18-án írt levelében, az öröklődést és a variáció tudományát jellemezve vele. Legalábbis így tartja a szakirodalom. A genetika szót azonban éppen 80 évvel korábban éppen egy magyar ember használta először.
 • 500 birkából készült pörkölt Karcagon – A karcagi birkapörkölt receptje
 • A Balaton régen – A Balatont jelenlegi ismereteink szerint egy 1339-ben készült, a Földközi-tengeri hajózást segítő térkép tünteti fel először. A térkép szerzője Dalorto Angelo olasz származású térképész-csillagász volt. A tó neve első alkalommal egy ismeretlen szerzőtől származó, Németországban kiadott 1507. évi térképen jelenik meg.

Keresse, terjessze és olvassa az Arany Tarsolyt, ezzel is segítve a magyarságot az önmagára és az egymásra találásban!A magazin hitvallása

A lap célja a magyar hagyományok megmutatása, újrafelfedezése, megtanítása, a hagyományőrzésre épülő aktivitás fokozása.

Aran Tarsoly borítóAz Arany Tarsoly egy jelkép. A jelképek arra valók, hogy emlékeztessenek, és ösztönözzenek. A tarsoly méltóságjelvény, rangjelzés, ornamentika, címer, emlékeztető, hit, üzenet, ruházati kiegészítő, zseb, gondolkodásmód, életforma. Emlékeztet őseinkre, és ösztönöz az őseink által ránk hagyományozott műveltség továbbvitelére és fejlesztésére.

A hagyományok nem jelentenek mást, mint az élet értelmének újrafelfedezését. Az élhető élet feltételeinek megteremtését. Őseink a természettel szoros kapcsolatban éltek. Az időjárást az égre felnézve jósolták meg, a betegségeket gyógyfüvekkel enyhítették, a műszálat nem ismerték, maguk varrták természetes anyagokból a ruháikat, a természetben található növényekből főztek ízletes eledeleket, és a tudásukat apáról-fiúra szájhagyomány útján adták tovább. Szigorú, maguk által teremtett erkölcsi rend szerint éltek, melyet nem tehernek éreztek, hanem életük alapfeltételének.

A magyar történelem ékes példája annak, hogy minden megszállást és elnyomást a kultúra és a hagyomány őrzésével, életben tartásával éltek túl őseink. Nemzetünk kincsei pedig kimerítetlenek. Hagyományaink nemzeti vagyonunk is egyben. E vagyon elherdálása nagyfokú felelőtlenség.

Folyóiratunk célja e nemzeti vagyon felkutatása, előhívása, élővé tétele. Közvetett célunk pedig a magyarságtudat erősítése, egy erős, életképes kulturális alap megteremtése, mely a nemzet jövőképének kialakításában döntő szerepet kell, hogy játsszon.

Kiss Krisztina főszerkesztő


Arany Tarsoly teljes   évfolyamok műbőr kötésben!

Az alábbi évfolyamok rendelhetőek:

* 2005/2006 (elfogyott)
* 2007 (elfogyott)
* 2008
* 2009

* 2010 jan-jul
* 2010 aug -2011 nov.
* 2012
* 2013
* 2014
 -
 -
6200 Ft.
6200 Ft.
4200 Ft.
6800 Ft.
6800 Ft.
6800 Ft.
6800 Ft.
A 2005-2006-os évfolyam már csak korlátozott számban áll rendelkezésre, információért kattintson ide.

Megrendelhetők a  (70) 630-5510-es telefonszámon.Könyvajánló

Cey-Bert Róbert Gyula: A pozsonyi csata

"Cey-Bert Róbert Gyula elsősorban a korai lovasnomád népeknek, s azok prototípusának, a hunoknak köztudottan kiváló ismerője, de most nem velük, hanem utódaikkal foglalkozik. Ezúttal a magyar történelemnek, a honfoglalás korának egyik legnagyobb fegyveres összecsapásával, a 907-ik évi pozsonyi csatával néz szembe, s ugyanebbe avatja be az olvasóit is. Mai szemmel nézve is meglepő, sőt felemelő, hogy elődeink a többszörös túlerővel sikerrel szálltak szembe.” – írja Bárdi László a kötet előszavában.

A nyugati krónikák megőrizték a számunkra dicső csata eseményeit, azonban a saját történetírásunk szakavatottjai rendre elsiklottak felette. Pedig micsoda csata volt!

Az óriási nemzetközi összefogás ellenére is győzelmet arattunk, köszönhetően a nomád harcmodorunknak és a nyugaton ismeretlen zseniális taktikai érzékünknek. Cey-Bert Róbert Gyula nagy ívű történelmi regénye a kor nagyhatalmainak – világi és egyházi egyaránt – egymásközti villongásait, intrikáit is bemutatja, igaz képet festve a korhangulatról. „Fontos történelmi ismereteket kaptunk tőle eddig is, hiányzó tudásunk kiegészült, de ami ezzel szinte egyenértékű: nemzeti érzéseink is megerősödtek. Kívánom, hogy az új történelmi regény minden olvasója ugyanezt érezze, s legyen ismeretekben, emberségben, hazafiasságban gazdagabb a könyv befejezése után.” – zárja a kötet előszavát Bárdi László.

A kötet megrendelhető a
(70) 630-5510-es telefonszámon.
Gyepű - A nemzeti könyvesbolt

  Nyitólap       Ízelítő        Előfizetés       Hol kapható?       Impresszum